ถ้าคุณมีความรู้เรื่องแบบ มีวัสดุ มีอุปกรณ์แล้ว อาคารสุดวิเศษก็ใกล้เป็นจริงแล้วนะ ความฝันที่เป็นจริงน่ะใกล้มาอยู่ตรงหน้าคุณแล้วล่ะ มาเรียนรู้การก่อสร้างมันขึ้นมากันเลย