คุณน่าจะได้รู้จักทั้งวัสดุและอุปกรณ์และก็คงมีแผนที่จะสร้างแล้วนี่ ออกจากบ้านแล้วไปทำตามแผนไปตามหาของสุดจำเป็นเหล่านั้นมาสร้างสิ่งที่คุณฝันไว้ให้เป็นจริงให้สำเร็จเป็นรูปเป็นร่างและจับต้องได้กันเถอะ