การสร้างสิ่งก่อสร้างใดๆ ให้สำเร็จต้องอาศัยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จะสามารถนำวัสดุก่อสร้างชนิดต่างๆ มาก่อรวมกันให้เป็นโครงสร้างและองค์ประกอบต่างๆ ขึ้นมา มนุษย์เรียนรู้การใช้ปูนเพื่อผสมเป็นคอนกรีตตั้งแต่ยุคโรมันและยังคงเป็นวิธีหลักในการก่อสร้างจนถึงปัจจุบัน เราจึงควรมาทำความรู้จักกับอุปกรณ์พื้นฐานในการก่อสร้างงานปูนที่ตัวเราเองก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในบทความนี้

– จอบและพลั่ว อุปกรณ์หลักที่ใช้ในการผสมปูนกับน้ำและวัสดุอื่นๆ เพื่อทำเป็นคอนกรีต และใช้ขุดหรือตักดินและปูนได้อีกด้วย

– ถังผสมคอนกรีต มักทำมาจากพลาสติกคุณภาพสูง เป็นภาชนะที่จำเป็นในการผสมปูน

– เกรียงเหล็ก นิยมทำมาจากเหล็ก ใช้ในการก่ออิฐและฉาบปูนให้ได้ผิวเรียบเสมอกัน

– เกรียงไม้ ใช้กดผิวปูนให้ได้ผิวเรียบ ปัจจุบันมีเกรียงที่ทำมาจากพลาสติกสามารถใช้งานได้ในประเภทเดียวกัน

– ค้อนปอนด์ มีหลายขนาด ใช้ทุบหรือตอกเหล็กและปูน

– คีม ใช้ตัดหรือดัดลวดเพื่อขึ้นรูปร่างตามแบบที่กำหนดก่อนการเทคอนกรีต

– ประแจ คืออุปกรณ์หนึ่งที่ใช้ในการดัดเหล็กให้ได้รูปร่างตามต้องการ

– เหล็กสกัด ใช้สกัดปูนในส่วนเกินหรือส่วนที่ไม่จำเป็นที่แห้งแล้วออกไป

– ลูกดิ่ง ใช้ดิ่งหาระดับตามแรงโน้มถ่วงเพื่อกำหนดระนาบในการทำพื้นให้สูงขนานกับพื้นดิน และเพื่อความคงทนของอาคารที่สร้าง

– ตลับเมตร ใช้สำหรับวัดและกำหนดขนาดความยาวและความกว้าง

– บุ้งกี๋ ใช้ตักและตวงส่วนผสมคอนกรีต มักทำมาจากยางรถยนต์เพื่อให้มีความคงทนถาวรสำหรับการใช้งานในระยะยาว

– ถังน้ำและแปรงสลัดน้ำ ใช้ตักน้ำเพื่อนำมาผสมทำคอนกรีตและพรมน้ำให้คอนกรีตชุ่ม

อุปกรณ์เหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็นในงานก่อสร้างด้วยการใช้ปูนที่ไม่ใช้เครื่องจักรหรือคอนกรีตผสมเสร็จ จึงเหมาะกับการก่อสร้างในระดับพื้นฐาน พื้นที่ขนาดไม่ใหญ่นัก และงานทั่วไปที่ไม่ต้องใช้ความรวดเร็วหรือไม่ใช่งานก่อสร้างขนาดใหญ่