ในงานก่อสร้างที่มีงานไม้รวมอยู่ด้วยนั้น ช่างไม้จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญในการใช้อุปกรณ์สำหรับงานไม้ซึ่งแตกต่างออกไปจากการก่อสร้างด้วยปูน เพราะไม้เป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติเฉพาะตัวต่างกันออกไปตามเนื้อไม้แต่ละชนิด โดยอุปกรณ์หลักๆ ในการก่อสร้างงานไม้ มีดังนี้

– เลื่อย มีหลายประเภท เลื่อยแต่ละป้านเหมาะสำหรับการใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์ที่ต่างกัน เช่น เลื่อยลันดา หรือ Hand saw ใช้ตัดไม้ในงานทั่วไปที่ไม่ต้องการความละเลียดนัก ส่วนเลื่อยฉลุเหมาะที่จะใช้ในการเลาะและฉลุไม้ส่วนที่เป็นรายละเอียดและการประดับตกแต่งเพื่อให้ได้ความโค้งมน

– ค้อน ใช้ตอกตะปูหรือลิ่มเพื่อเชื่อมไม้แต่ละชิ้นต่อเข้าด้วยกัน ค้อนส่วนใหญ่ เช่น ค้อนหงอน ยังมีด้านที่มีรูปร่างคล้ายหงอนที่ใช้ถอนตะปูได้อีกด้วย

– ตลับเมตร ใช้วัดขนาดความกว้างและยาวของหน้าไม้ โดยมีความยาวให้เลือกตั้งแต่ 3 ถึง 5 เมตรหรืออาจจะมากกว่านั้น

– ดินสอ ใช้ในการร่างและกำหนดความกว้างยาวของไม้ก่อนตัดและใช้กำหนดจุดหรือวางระยะที่จะตอกตะปู

– ไม้บรรทัด ใช้วัดขนาดได้เช่นเดียวกับตลับเมตร อาจทำจากเหล็กเพื่อความคงทนถาวรและการใช้งานที่ยาวนาน

– กบไสไม้และกระดาษทราย ใช้เหลาหรือขัดหน้าไม้ให้มีความเรียบ ขจัดเสี้ยนในเนื้อไม้และคราบขรุขระ

– สว่าน ใช้เจาะรูไม้ให้ได้ตามแบบที่ต้องการ อาจเป็นสว่านมือหรือสว่านไฟฟ้าก็ได้

– ไม้ฉาก ใช้ในการเทียบมุมไม้ทำให้ได้มุมฉากที่แม่นยำเพื่อความมั่นคงแข็งแรงของสิ่งก่อสร้าง

– ปืนยิงตะปู เป็นเครื่องทุ่นแรงที่ช่วยในการตอกตะปู เพื่อให้ได้งานที่เป็นมาตรฐานและผู้ใช้งานต้องมีความชำนาญเป็นพิเศษด้วย

อุปกรณ์ก่อสร้างสำหรับงานไม้ที่กล่าวถึงในข้างต้นเหล่านี้เป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่ใช้กันในหมู่ช่างไม้เพื่อใช้สร้างอาคารไม้ ตลอดจนทำเฟอร์นิเจอร์ และสำหรับบุคคลทั่วไปใช้ในงานซ่อมแซมเล็กๆ น้อยๆ ด้วยตนเอง