คุณอาจมีภาพแบบที่จะสร้างบ้านและอาคารแล้ว แต่ก็ควรรู้จักรายละเอียดวัสดุอุปกรณ์ด้วยเช่นกัน มาดูกันดีกว่าว่าอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องมีอะไรบ้าง